آیا خدا برای بندگانش کافی نیست؟

 

 

یاد خدا بودن چیزی

شبیه تقواست

و دقت در لحظه لحظه ی زندگی

و باور به اینکه او هست و می‌بیند.....

پس چه غم که فلان اتفاق افتاد...

یا فلان چیز از کف رفت؟

او هست و می بیندخیال باطل

و

او کافیست برای بندگانش

خیال باطلخیال باطلخیال باطل

/ 3 نظر / 27 بازدید
یه بنده خدا

[گل][لبخند]

غریبه ای آشنا

الیس الله بکاف عبده [گل]