دعا...

 انسان که خیر و منفعت خود را می جوید، چه بسا به نادانی شر و

زیان خود می‌طلبد و انسان بسیار بی شکیب و عجول است.

سوره مبارکه اسراء، آیه 11

-------------------------------------------------

این آیه خیلی حرف داره....گاهی ما دعاهایی میکنیم که شاید به

ظاهر تصور میکنیم برامون مفید باشه، اما خدا اجابت نمیکنه.......

چون به زیان ماست.... ولی ما همچنان اصرار میکنیم روش.

.

. کاش عجول نباشیم... نه اینکه دعا نکنیم، اما بعد از دعا، اجابت

شدن یا نشدنش رو بسپاریم به خودش و مطمئن باشیم که قطعا

خیر توی همونه.

/ 3 نظر / 28 بازدید
انسان

سلام...[گل]ممنون از این انتخاب زیبا ودلنشین[گل]

[گل]