زندگی...

زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم ،


زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد...

 

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

/ 4 نظر / 13 بازدید
لیلی

چو باران باش غم جدايي از آسمان را با طراوت بخشيدن به زندگي ديگران تبديل به شادي كن …[گل]

ارغوان

زندگي هديه خداوند به شماست و شيوه زندگي شما هديه شما به خداوند